Posts

An Golowji - Edgar Allan Poe

Ottomma diwettha dornskrif an awtour a-vri, Edgar Allan Poe. Ny veu gorfennys kyns ev dhe verwel.An GolowjiGen 1 - 1796. An jydh ma - ow hensa y’n golowji - my a skrif an merkyans ma y’m dydhlyver, avel yth esa agriys gans De Grät. Mar venowgh avel my a yll skrifa’n journal, my a wra - mes nyns eus fordh a leverel pandr’a alsa hwarvos dhe dhen mar dhigoweth kepar ha vyvy - martesen my a glafha, po gweth … Da bys dhe lemmyn! Yth esa skapyans ogas dhe’n skavskath - mes prag gortos gans henna, drefen my dhe vos omma, yn tien salow? Yma’m spyryrsyon ow talleth dasserghi seulabrys, orth an tybyans sempel a vos - rag unweyth y’m bewnans dhe’n lyha - yn tien digoweth; rag, heb mar, nyns yw Nevyon, mar vras avel y fo, dhe vos prederys avel “kowethas”. A-barth Nevow mar hwrussen vy byth trovya yn “kowethas” unn hanter a gemmys fydh hag y’n ki truan ma: - yn kas an par na martesen ny wrussa “kowethas” ha vy byth diberthi - hogen rag bledhen ……. An dra a’m sodhan an mogha, yw an kaletter esa gan…

Flogholeth

Lemmyn an lerghow horn yw gyllys yn tien Nyns eus arwodh aga bos ena kyns. Nyns eus po kosker po kolm po hogen hwenn  Po bothen low towlys y'n prysk.
Y neuvell mog hweg, kewni glyb, ha koos bewek Yn losk skeusennow a borth kov a'n howl. Hensi a'ga hembronk hwath y'n brys hwansek An spys yntredha yw toll.
An termyn didhiwedh yw kov rag pub huni A wannha hag ow fistenna yn-rag. Mes yn aga mysk yma'n hwythell ow seni Bys vykken bys y'n niwl skav.

Triyeynergemeneth

Pubonan ow movya yn kylghow
Yn-mes a doch
Hag a vynnir henna?
Ow kul ra'gan honan agan spasow
An keth ayr a anellyn
Kepar ha pub prys
Ytho an kammow a vrasha pella
Mar ogas
Tir gweladow
Ha'n morvleydhes treylyes owth anella
Dewgh yn nes
Omvyrlyn
Nyns eus res a gammdrestya
An gwiryonedh
Dell yw usys
Denvyth na wrer arrestya
An keth eson
Klewgh, klewgh!

An Jydh Finek

Ottomma treylyans a romans Kembrek Y Dydd Olafgans Owain Owain, esa keffrys awen rag plassen 2014 a'n keth hanow gans Gwenno.

Deskrifans:

An drolla a hol den henwys Mark dre rannow a'y dhydhlyvrow ha lytherow a recevas ganso dres an 20ves kansvledhen ha Konsel an Brederedh, governans kepar ha broder bras, ow mos ha bos moy powerus. An konsel ma a ynni tus dhe gowsel aga yeth fug dre dhevnydhya rayys studhhe a vynn Mark skapya anedha ha gweres orth diwedha'n termyn distopek ma a dheu.
Kedhlow Pella:

Y rer an romans ma heb kost war furv e-Lyver. Y hwodhor gras dhe deylu Owain Owain a asa y dreylya ha'y dhyllo yn Kernowek. Y hyllir redya'n romans ma y'n restren dackyes a-is, po y iskarga avel PDF po EPUB dh'y redya war redyor e-lyvrow. Ynwedh, y komprehendir kevren dhe'n romans Kembrek derowel.

Iskarga:
An Jydh Finek - PDF
An Jydh Finek - ePub
Y Dydd Olaf

Again

Take my hand, you ancient bastard,The modern world is yours to see.I have not the right to show itBut in blind eyes no truth can be.
In this life we have but one chance,Be the seen or be the slave.In the darkness you must shine,In the daylight you wilt away.
What do you know from your old books,Stories from a world of lies.Feel the truth as it breaks through you,Reveal the fantasy as it dies.
Like a leaf you're torn asunder,Trapped beneath the boot of manYour only freedom comes with torment,Your dead soul is now a sham.
Do as you wish, you coy trickster,You clown of truth will never see.You are the cancer in the forest,You are the chains and are never free.

Neb Termyn

Yth o neb termyn wosa hanter-nos ha kler ha tomm o an duder havek. Nyns esa’n gwyns ow hwetha hag an unsel sonow a glowas o an bughes ha deves yn gwelyow an komm ha grow an bownderyow yn unn dhensel yn-dann agan treys. Honan en ni. Ny allav vy displegya yn poran an chanjyow a welir orth rosya tylleryow bew ha peub ow koska. Parkow kerri gwag, darasow alhwedhys, fenestri du, golowysi stret ow payntya'n bys gans rudhvelyn fug a hevel yfarn yn imach flogh, pub gwighal ow skrijya ha lamma y'n skovarn kepar ha dyowl ow hanasa hulla, hag a-ugh dhe bubtra an ster ow lagatta yn-nans orth agan difeyth perfydh.       Nyns o anvenowgh ni dhe vos yn-mes ow kerdhes yn ouryow byghan an nos, hemm o an gwella termyn dhe skapya a'n chi ha gweles an bys dre lagasow dyffrans. Yth o diwedhes pan ethen ni yn-mes a salowder an byldyans ha dalleth anella yrder an gorthjydh, leun a yntanans yoynkneth hag ow hwansa neppyth. Neppyth aral. An anusadow. Nyns esa medras po tyller arbennek mayth esen ni…

Perthi Kov a Hyns-horn Kalda gans Franz Kafka

Ottomma treylyans a dhrolla le aswonys gans skrifer Bohemiek Franz Kafka.

Deskrifans: Den koth a borth kov a'y dermyn hag ev owth oberi rag hyns-horn powek yn difeyth yn Russi. Yth yw darn a dhrolla kott anworfennys a skrifas yn 1914, dhe'n keth termyn ha Kafka ow pareusi y romans Der Prozeß ('An Trial'), keffrys anworfennys.

Y hyllir redya'n drolla ma y'n restren dackyes a-is, po y iskarga avel PDF po EPUB dh'y redya war redyor e-lyvrow.

Perthi_Kov_a_Hynshorn_Kalda.PDF

Perthi_Kov_a_Hynshorn_Kalda.EPUB